Case

De opzet en executie van een marketingplan voor Q-Consult Zorg

Q-Consult klankcase NOSUCH On-Site

De weg naar een succesvolle positionering en professionele marketing begint altijd met een sterke fundering. Voor Q-Consult Zorg was dit niet anders. Het merk heeft grote ambities om top of mind te zijn bij klanten, stakeholders en potentiële werknemers. Maar hoe communiceer je met hen vanuit drie labels? En hoe geef je sturing aan de marketing-en communicatieactiviteiten? NOSUCH On-Site ging aan de slag met het opmaken van een marketingplan om deze vragen te beantwoorden, én direct met de executie hiervan.

Q-Consult Zorg: Verandering in de praktijk

Q-Consult Zorg is het consultancy bureau voor complexe vraagstukken in de zorgsector. Ze zijn de expertisepartner voor zowel zorgaanbieders, branche organisaties en landelijke partijen zoals ministeries en bieden daarbij de implementatiekracht om plannen werkelijkheid te maken. Zo brengt Q-Consult Zorg verandering in de praktijk.

Q-Consult Zorg had de wens om de positionering te versterken en de marketing te professionaliseren. Hiervoor was eerst de juiste fundering nodig. Een strategisch marketingplan. Hoe zorgen we dat Q-Consult Zorg top of mind is bij klanten, stakeholders en potentiële werknemers? Hoe communiceren we met hen vanuit de drie labels – Q-Consult Zorg, Q-Academie en Q-Talent? Hoe geven we sturing aan deze marketing-en communicatieactiviteiten? En hoe maken we de resultaten meetbaar? Deze vragen vormden de basis voor NOSUCH On-Site’s MarCom advies en uitvoering.

Advies van A tot Z

De MarCom ondersteuning bij Q-Consult Zorg bestond uit verschillende fases, waardoor het NOSUCH On-Site team van A tot Z kon adviseren. Dit team bestond uit onze professionals Xandra, Helena en Demi. Q-Consult Zorg gaf ons daarbij alle vrijheid om onze expertises in te zetten, beslissingen te maken en actie te ondernemen.

Q-Consult klankcase NOSUCH On-Site

Research

Xandra en Helena waren verantwoordelijk voor de opzet van het marketingplan en de roadmap. Tijdens de research fase zoomden we diep in op Q-Consult Zorg en haar omgeving. Interviews met bestuursleden, business developers en andere medewerkers schetsten een duidelijk beeld van de strategische doelstellingen, dienstverlening en kernwaarden van de organisatie. We onderzochten de doelgroep en haar behoeftes, maar ook de onderscheidende waarde van Q-Consult Zorg ten opzichte van de concurrentie. Een quickscan bracht de offline en online kanalen van concurrenten in beeld en een SEO-analyse gaf inzicht in de online zichtbaarheid van de labels van Q-Consult Zorg.

Q-Consult klankcase NOSUCH On-Site

Strategisch marketingplan

De informatie en inzichten uit de research fase vormden de basis voor het strategisch marketingplan. Dit marketingplan bevat strategisch advies om de gewenste marketing-en communicatiedoelstellingen te behalen. Dit advies werd verder uitgewerkt in een roadmap, verdeeld over vijf pijlers: CX-aanpak (Customer experience), merkimago, content marketing, employee branding en marketing autoriteit.

Q-Consult klankcase NOSUCH On-Site

Roadmap

In de roadmap zijn de strategische adviezen geconcretiseerd tot een compleet advies met geadviseerde werkzaamheden, optimalisaties en activiteiten voor Q-Consult Zorg. Welke acties moeten we ondernemen op het gebied van marketing? En hoe kan de effectiviteit gemeten worden? De MarCom activiteiten zijn in de roadmap uitgewerkt in concrete deliverables en geprioriteerd in een planning.

Q-consult sessie

On-Site executie van het marketingplan

Gelijktijdig met het opzetten van het marketingplan, pakte On-Site professional Demi ook de MarCom executie op. Daar hoorde het creëren en managen van content voor online kanalen bij, maar ook de activiteiten in het marketingplan werden meteen opgestart. Zo maakten we direct stappen op het gebied van thought leadership en content marketing met de livegang van de online campagne over het Integraal Zorgakkoord, de lancering van de podcast, de eerste Q-nieuwsbrieven en inhoudelijke artikelen en klantcases.

Om effectiever met de doelgroep te communiceren, hebben we met de medewerkers van Q-Consult Zorg tijdens een pressure cooker Q-persona’s gedefinieerd. Dankzij deze persona’s kregen we een beter begrip van de customer experience die potentiële klanten van Q-Consult Zorg doorlopen. Ook helpt het om binnen communicatie beter in te spelen op hun doelen, uitdagingen en behoeftes.

Blij met het resultaat

Na een periode van totaal 8 maanden, is de fundering voor de marketing bij Q-Consult Zorg gelegd en zijn we begonnen met bouwen. Dit vormt de nulmeting, zodat op basis van de eerste resultaten bijgestuurd en verder geoptimaliseerd kan worden. Zo maken we de MarCom werkzaamheden voor Q-Consult Zorg steeds effectiever en efficiënter!

Nienke Bults, directeur en onze marketing stakeholder binnen Q-Consult Zorg, is zeer tevreden met de behaalde resultaten:

NOSUCH was in staat in zeer korte tijd onderdeel te worden van de organisatie, schakelde makkelijk en effectief met onze medewerkers en bracht een frisse wind in de organisatie. Met een concreet marketingplan kunnen wij nu verder invulling geven aan onze doelstellingen!

Nienke Bults, directeur en partner Q-Consult Zorg

NOSUCH On-Site maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.